W Przychodni Weterynaryjnej w Piasecznie przyjmują:

Iwona Piechowska

Kierownik i właściciel przychodni. Lekarz weterynarii, absolwentka
wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Specjalista chorób
psów i kotów, specjalista chorób koni. Zajmuje się interną i chirurgią
oraz chorobami gołębi.


Małgorzata Dębecka

Lekarz weterynarii, absolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej
SGGW w Warszawie. Zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i chirurgią
miękką. W roku 2015 ukończyła  studia specjalizacyjne z zakresu
chirurgii małych zwierząt. Zajmuje się również kardiologią.


Joanna Szulińska

Lekarz weterynarii, absolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
W kwietniu 2013 zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu chorób psów i kotów
Poza obowiązkami lekarza internisty zajmuje się badaniem USG.